Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden worden u kosteloos op verzoek verstrekt.